Graduate Council Minutes

 

Graduate Council Minutes 2023

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
17

Graduate Council Minutes 2022

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
18 8 8 5 3 7 12 2 6 4 8 6

Graduate Council Minutes 2021

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
12 2 2 6 4 8 6 10 7 5 2 7

Graduate Council Minutes 2020

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
14 11 3 7 5 2 7 4 8 6 8 1

Graduate Council Minutes 2019

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
15 4 5 2 7 4 9 6 3 8 5 3

Graduate Council Minutes 2018

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
11 6 6 10 1 5 10 7 11 9 6 4

Graduate Council Minutes 2017

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
17 17 7 4 2 14 5 8 5 10 7 5

Graduate Council Minutes 2016

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
14 4 3 5 3 7 12 2 6 5 8 6

Graduate Council Minutes 2015

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
15 12 12 2 7 4 9 7 3 6 12 2

Graduate Council Minutes 2014

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
15 5 5 2 7 4 9 6 3 6 11 4

Graduate Council Minutes 2013

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
16 6 6 3 1 5 10 7 11 2 6 4

Graduate Council Minutes 2012

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
18 8 7 4 2 13 11 1 5 3 14 12

Graduate Council Minutes 2011

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
12 9 2 6 4 8 13 3 7 5 9 7

Graduate Council Minutes 2010

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
20 10 10 7 5 2 14 4 1 13 10 8

Graduate Council Minutes 2009

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
7 4 4 8 6 3 8 5 9 7 11 9

Graduate Council Minutes 2008

JAN FEB MAR APR JUN JUL SEP OCT NOV DEC
16 13 12 16 11 9 10 1 5 3

Graduate Council Minutes 2007

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
17 14 7 11 9 6 11 8 19 17 28 12

Graduate Council Minutes 2006

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
18 15 8 12 10 14 12 16 13 18 8 13

Graduate Council Minutes 2005

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL SEP OCT NOV
19 16 16 20 18 15 20 14 12 16

Graduate Council Minutes 2004

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV
21 18 17 14 19 16 14 25 22 20 17

Graduate Council Minutes 2003

JAN FEB MAR APR MAY JUL AUG SEP OCT NOV
22 19 12 16 21 23 27 24 22 19

Graduate Council Minutes 2002

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV
23 20 20 3 29 26 24 28 25 23 20

Graduate Council Minutes 2001

JAN JAN FEB MAR APR MAY JUN AUG AUG SEP OCT NOV
17 31 14 14 11 9 27 1 29 26 24 14

Graduate Council Minutes 2000

JAN FEB MAR APR APR MAY JUL SEP OCT NOV NOV
12 9 8 5 26 24 5 13 18 1 29

Graduate Council Minutes 1999

JAN JAN FEB APR APR MAY MAY MAY JUN JUL JUL OCT OCT NOV
13 27 24 7 21 5 19 26 23 7 21 6 20 17

Graduate Council Minutes 1998

JAN FEB MAR APR APR MAY JUL AUG OCT NOV
21 18 4 8 29 20 15 5 7 18

Graduate Council Minutes 1997

JAN JAN FEB FEB APR MAY MAY JUN JUN JUL JUL AUG OCT OCT DEC
15 29 12 26 23 7 21 4 25 9 23 20 1 29 3

Graduate Council Minutes 1996

JAN JAN FEB FEB APR MAY JUL AUG OCT OCT NOV NOV
17 31 14 28 10 22 10 21 9 23 6 20

Graduate Council Minutes 1995

JAN FEB FEB MAR APR MAY MAY JUL AUG AUG OCT OCT NOV
18 1 15 1 12 10 24 19 2 16 11 25 15

Graduate Council Minutes 1994

NOV NOV NOV
2 16 30

Last modified: February 13, 2023