Graduate Council Minutes

 

Graduate Council Minutes 2023

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
17 7 14 4 2 6 11 1 5 3 7 5

Graduate Council Minutes 2022

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
18 8 8 5 3 7 12 2 6 4 8 6

Graduate Council Minutes 2021

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
12 2 2 6 4 8 6 10 7 5 2 7

Graduate Council Minutes 2020

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
14 11 3 7 5 2 7 4 8 6 8 1

Graduate Council Minutes 2019

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
15 4 5 2 7 4 9 6 3 8 5 3

Graduate Council Minutes 2018

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
11 6 6 10 1 5 10 7 11 9 6 4

Last modified: February 7, 2024